CZCIONKA:
KONTRAST:

W dniach 28.04.2022 oraz 2.06.2022 zostanie przeprowadzony I i II etap IV Konkursu języka angielskiego dla szkół średnich z elementami słownictwa specjalistycznego z zakresu budownictwa i architektury. 

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią covid-19 Centrum Językowe Politechniki Opolskiej powraca do organizowania konkursów językowych dla uczniów szkół średnich.
 IV konkurs języka angielskiego szkoły średnie

Nasze konkursy mają charakter cykliczny. W tym roku jest to konkurs j. angielskiego, a w przyszłym odbędzie się konkurs języka niemieckiego. Tym, co wyróżnia nasze konkursy od innych jest powiązanie ze słownictwem specjalistycznym związanym z obszarem naukowym poszczególnych wydziałów naszej uczelni. Tegoroczny konkurs jest dedykowany tak ważnym obszarom życia i nauki jak budownictwo i architektura.

W pierwszym etapie odbędzie się test pisemny składający się z 4 części sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki oraz rozumienie ze słuchu i tekstów pisemnych.

W drugim etapie, natomiast trzy drużyny, które osiągnęły najwyższą punktację w pierwszym etapie dokonają prezentacji na temat : ‘ Najbardziej imponujące budowle starożytności i czasów współczesnych’ oraz wezmą udział w quizie z wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego i ich słynnych budowlach.

Bliższych informacji na temat konkursu można zasięgnąć pisząc na adres mailowy:

b.kowalczyk@po.edu.pl         

Zachęcamy i zapraszamy do udziału wszystkich sprawnie posługujących się językiem Szekspira uczniów wszystkich rodzajów szkół średnich. Na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody!!!

Poniżej podajemy literaturę pomocną w przygotowaniu do konkursu:

  1. Advanced Language Practice, M.Vince, wyd. Macmillan
  2. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, R.Side, G.Wellmaan, wyd. Pearson
  3. Reader Friendly Civil Engineering, E.Romaniuk, wyd. Politechniki Krakowskiej

 Regulamin IV Konkursu języka angielskiego dla uczniów szkół średnich znajduje się TUTAJ.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej