CZCIONKA:
KONTRAST:

01.04.2022 roku miał miejsce II etap IV Konkursu Wiedzy o Polsce dla studentów zagranicznych odbywających na naszej uczelni studia w języku polskim. Został on przeprowadzony z wykorzystaniem technik pracy zdalnej na platformie Moodle, gdzie uczestnicy przedstawiali 10-minutowe prezentacje multimedialne na temat: Jaka potrawa tradycyjnej kuchni polskiej smakuje Ci najbardziej?.

 logo konkursu

Do tej części współzawodnictwa zostało zaproszonych 12 studentów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie I, czyli po rozwiązaniu 100 zadań sprawdzających wiadomości o naszym kraju w 10 różnych kategoriach.

Wystąpienia studentów oceniała komisja konkursowa w składzie:

dr Bogusław Kubiak (CJ),

mgr Yana Polska (DWM),

mgr Jadwiga Rostecka-Berka (CJ).

1

Prezentacje dotyczyły takich potraw polskich, jak bigos, rolada, żurek, rosół czy kotlet schabowy. Przedstawiały one między innymi różne ich odmiany i sposoby przygotowania oraz historię ich powstania. Były porównania do podobny dań kuchni narodowych własnych krajów i przede wszystkim uzasadnienie, dlaczego dana potrawa tradycyjnej kuchni polskiej zdobyła serca i podniebienia naszych studentów zagranicznych.

2

Interkulturowy charakter zabawy pozwala na wniosek, że nie ma jednej stereotypowej pozycji w naszym jadłospisie, którą wybierają wszyscy cudzoziemcy. Temat każdej prezentacji był inny, a smakowanie lokalnych potraw to na pewno konfrontacja z czymś zupełnie nowym, często też zaskakującym, pełna niezapomnianych wrażeń, oraz ważna część poznawania kultury obcego kraju.

3

Przy ocenie wystąpień brane były pod uwagę następujące kryteria: treść, struktura, język, estetyka i kreatywność. Komisja zgodnie podkreślała bardzo wysoki poziom przedstawionych prezentacji oraz różnorodne podejścia do polskiej kuchni narodowej, co powodowało, że słuchało się ich i oglądało je nie tylko z zainteresowaniem, ale także z narastającym apetytem.

4

Po podliczeniu przyznanych punktów wyłoniona została trójka laureatów:

1) Demianenko Danylo, Ukraina, WEAiI, II rok Automatyka i Robotyka, studia I stopnia, 145 pkt

2) Panchenko Yulia, Ukraina, WWFIF, I rok Turystyka i Rekreacja, studia I stopnia, 144 pkt

3) Burlaka Olena, Ukraina, WEAiI, I rok Informatyka, studia I stopnia, 137 pkt

5

Zwycięzcy otrzymają tablety ufundowane przez Panią Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki, dr Anidę Stanik-Besler. Organizatorzy bardzo dziękują Pani Prorektor za ponowne wsparcie naszego konkursu w taki sposób. Wszystkim studentom, którzy wzięli w nim udział, dziękujemy za dodatkową pracę, zaangażowanie i wspólną zabawę.

6

Zapraszamy do ponownego sprawdzenia swojej znajomości naszego kraju w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Polsce w przyszłym roku akademickim.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej