CZCIONKA:
KONTRAST:

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2022/2023 r.

Zapisy są dwuetapowe.

W  I  etapie  odbywającym się w terminie 30.05-15.06.2022 r. studenci dokonują wyboru języka, na lektorat z którego chcą uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązuje w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru języka w I etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

II etapie, który odbędzie się w terminie 29 – 30.09.2022 r., studenci dokonują wyborów konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Szczegółowe informacje na temat zapisów:

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.:

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Inżynieria bezpieczeństwa, Logistyka, Technologia żywności i żywienie człowieka, Zarządzanie i inżynieria produkcji).

Wydział Mechaniczny (Wzornictwo przemysłowe, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn).

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Inżynieria Biomedyczna, Technologie energetyki odnawialnej)

Wydział Budownictwa i Architektury (Budownictwo, Architektura)

Do wyboru:

Język angielski B2

Język angielski B2+

Język niemiecki B2

Język niemiecki B2+

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie)

Do wyboru:

Język angielski B2+

Język niemiecki B2+

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

Obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji).

Wydział Mechaniczny (Energetyka i inżynieria środowiska, Mechatronika, Mechanika i budowa maszyn).

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka).

Wydział Budownictwa i Architektury (Budownictwo)

Do wyboru:

Język angielski B2

Język angielski B2+

Język niemiecki B2

Język niemiecki B2+

STUDIA II STOPNIA

Wydział Ekonomii i Zarządzania, studia stacjonarne, Ekonomia, Zarządzanie - obecny I rok 2 sem.

Wydział Ekonomii i Zarządzania, studia niestacjonarne, Ekonomia, Zarządzanie - obecny I rok 2 sem.

Wydział Budownictwa i Architektury, studia stacjonarne Budownictwo - obecny I rok 1 sem.

Do wyboru:

Język angielski B2+

Język niemiecki B2+

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej