CZCIONKA:
KONTRAST:

 Z przykrością informujemy, że w wieku 84 lat odszedł mgr Bogdan Tkaczecki, wieloletni kierownik Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Inżynierskiej, a później Politechniki Opolskiej.

50lat SJO 2015 10 21 5339 1 1024x682

Mgr Bogdan Tkaczecki urodził się 30 czerwca 1938 r. w Dubnie na Wołyniu. W czerwcu 1945 r. zamieszkał w Opolu, gdzie ukończył szkołę podstawową i III Liceum Ogólnokształcące. Filologię angielską ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. W 1968 r. rozpoczął pracę jako pierwszy lektor języka angielskiego w SJO WSI. Podczas pracy zawodowej na Uczelni pełnił różne funkcje. W latach 1971 – 1980 był opiekunem studentów – cudzoziemców studiujących na WSI. W SJO WSI pełnił funkcję Kierownika Zespołu Lektorów Języków Zachodnioeuropejskich, a następnie od 1979 r. do 1986 r. Kierownika Zespołu Lektorów Języka Angielskiego. W 1990 r. Rektor WSI powołał go na stanowisko p.o. Kierownika SJO i następnie w 1992 r. mianował go Kierownikiem SJO WSI. Na tym stanowisku pozostał do czasu przejścia na emeryturę. Poza tym, od 1984 r. do połowy lat 90-tych był członkiem Rady Bibliotecznej. W 1996 r. został wybrany na członka Senatu PO, gdzie zasiadał do 1998 r.

W uznaniu pracy włożonej przez niego w instytucjach, szkołach średnich i uczelniach opolskich, w 1977 r. przyznana mu została Odznaka za Zasługi dla Miasta Opola. Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymał w 1977 r. nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, w 1980 r. został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 1982 r. Złotym Krzyżem Zasługi.

Pogrzeb zaplanowano na najbliższy czwartek – 28.07.2022r. na godz. 12.00 w Starej Kaplicy na Cmentarzu Miejskim w Opolu.

 

mgr Magdalena Dolińska

Dyrektor Centrum Językowego

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej