CZCIONKA:
KONTRAST:

Etap II - wybór grup zajęciowych

Termin: 29 września 2022, godz. 7.00 – 30 września 2022, godz. 24.00

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studentów studiów magisterskich jednolitych na kierunku Fizjoterapiarozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2022/2023r

I etapie został wybrany przedmiot, czyli język i poziom. Studenci, którzy niedokonali wyboru na lektorat w tym etapie, zostali dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

W II etapie studenci dokonują wyboru konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina).

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”). 

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej