CZCIONKA:
KONTRAST:

Z największą przykrością i żalem informujemy o odejściu w dniu 18.10.2022 naszej koleżanki, starszego wykładowcy języka niemieckiego, mgr Krystyny Potoniec.


Potoniec K

Mgr Krystyna Potoniec związana była z naszą uczelnią od początku swej kariery zawodowej. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęła pracę w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Studium Języków Obcych.

Jako osoba o najwyższych standardach etycznych była niezwykle oddana swej pracy, sprawom SJO (obecnie Centrum Językowego) oraz uczelni. Z wielką pasją poświęcała się uczeniu języka niemieckiego. Dla tej pracy zdecydowała się na rozłąkę z rodziną, która pochodziła z Nowego Sącza. Przez cztery lata pełniła funkcję kierownika zespołu lektorów języka niemieckiego. Ze względu na stan zdrowia musiała z niej zrezygnować.

W naszych sercach pozostanie na zawsze. Zapamiętamy ją jako osobę o niezwykłej wrażliwości, dobroci, ogromnej wiedzy, szerokich horyzontach oraz wielkim poczuciu humoru.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 22.10.2022 w Nowym Sączu.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej