CZCIONKA:
KONTRAST:

18.11.2022 roku odbyła się w Centrum Językowym V edycja Konkursu Wiedzy o Polsce, w którym studenci zagraniczni odbywający na Politechnice Opolskiej studia w języku polskim mieli okazję sprawdzić swoje wiadomości o naszym kraju. W tym roku rywalizowało ze sobą 25 studentów z pięciu państw: Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Angola.

Po dwóch latach zmagań online na platformie Moodle wydarzenie odbyło się w formie stacjonarnej, a jego cele i zasady pozostały niezmienione. Ponownie należało rozwiązać 100 zadań w ramach 10 kategorii dotyczących realioznawstwa polskiego, czyli różnych aspektów wiedzy o Polsce. W tym roku zakres tematyczny obejmował następujące dziedziny: miasta, województwa, literatura, historia, znani Polacy, święta i obyczaje, fauna, parki narodowe, stroje ludowe i slang młodzieżowy.

Aby dobrze przygotować się do testów konkursowych, nie wystarczył udział w lektoracie języka polskiego, który jest obowiązkowy na I roku dla studentów zagranicznych studiujących w naszym języku. Musieli oni także wykonać dużo pracy indywidualnej na podstawie wcześniej podanej literatury szczegółowej. Nabyta w ten sposób wiedza na pewno przyda się im w przyszłości, pomoże przełamywać stereotypy na temat Polski i Polaków oraz zachęci ich do dalszego samodzielnego poznawania naszego kraju.

Nad regulaminowym przebiegiem konkursu czuwali poloniści Centrum Językowego: mgr Jadwiga Rostecka-Berka i dr Bogusław Kubiak. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i bardzo miłą atmosferę, a słowa szczególnego uznania kierujemy do laureatów, którymi w tym roku zostali:

1) Yaroslav Yuzyfovych, Ukraina, WEAiI, Automatyka i Robotyka, II rok, 2 st., 74 pkt

2) Aslan Bulatov, Kazachstan, WWFiF, Turystyka i Rekreacja, II rok, 1st., 72 pkt

3) Yulian Markovskyi, Ukraina, WEAiI, Informatyka, III rok, 1 st., 71 pkt

Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe w postaci tabletów ufundowane przez Panią Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki dr Anidę Stanik-Besler, której bardzo dziękujemy za ponowne wsparcie naszego Konkursu. 

Wyniki pozostałych uczestników V Konkursu Wiedzy o Polsce:

Lp.

Nr albumu

Liczba punktów

4

104493

68

5

102865

67

6

104449

62

7

104459

61

8

104057

59

9

104469

58

10

103647

58

11

104423

54

12

104495

53

13

105017

51

14

104464

49

15

104302

49

16

104844

47

17

104296

46

18

104432

46

19

104426

44

20

97849

43

21

104460

40

22

104434

40

23

104306

39

24

104298

35

25

104438

35

 

1 4

  3 2

Przygotował:

dr Bogusław Kubiak

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej