CZCIONKA:
KONTRAST:

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze letnim 2022/2023 r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu podczas zapisów na lektoraty z języków obcych obowiązuje zapis §11, pkt. 7.:

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.

Zapisy są dwuetapowe:

I etap 28.11 - 16.12 2022, który odbywa się obecnie, w semestrze zimowym 2022/23, ma na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru języka w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

II etapie, który odbędzie się 23 - 25 lutego 2023 r., studenci dokonują wyborów konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Szczegółowe informacje na temat zapisów:

STUDIA I STOPNIA obecny I rok (1 sem.) - język obcy na I roku 2 sem. - kierunki:

Wydziału Ekonomii i Zarządzania: Zarządzanie - stacjonarne i niestacjonarne, Ekonomia - stacjonarne

Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii: Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne, Sport i Bezpieczeństwo - stacjonarne

I etap zapisów: 28.11 - 16.12 2022 - do wyboru:    

Język angielski B2

Język angielski B2+

Język niemiecki B2

Język niemiecki B2+

II etap zapisów: 23 - 25 lutego 2023 r. - wybór grup zajęciowych.

STUDIA II STOPNIA:

Kierunek BUDOWNICTWO (niestacjonarne) - obecny I rok (1 sem.) - język obcy na I roku 2 sem.,

Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Zarządzanie logistyką (stacjonarne) - obecny I rok (2 sem.) - język obcy na II roku 3 sem.

Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Zarządzanie projektami (stacjonarne) - obecny I rok (2 sem.) - język obcy na II roku 3 sem.

Kierunek LOGISTYKA (stacjonarne) - obecny I rok (2 sem.) - język obcy na II roku 3 sem.

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA (stacjonarne) - obecny I rok (1 sem.) - język obcy na I roku 2 sem.,

Kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE (stacjonarne i niestacjonarne) - obecny I rok (1 sem.) - język obcy na I roku 2 sem.,

Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (niestacjonarne) - obecny I rok (1 sem.) - język obcy na I roku 2 sem.,

I etap zapisów: 28.11 - 16.12 2022 - do wyboru:

Język angielski B2+

Język niemiecki B2+

II etap zapisów: 23 - 25 lutego 2023 r. - wybór grup zajęciowych.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej