CZCIONKA:
KONTRAST:

W dniach 7-11.11.2022 przebywałam w Turcji w Stambule w FatihSultanMehmetVakif University (http://www.fatihsultan.edu.tr/-) w ramach wymiany nauczycieli programu Erasmus+. FatihSultanMehmetVakif University to prywatna, młoda uczelnia, powstała w roku 2010.

Turcja 1

Posiada 7 wydziałów, 5 instytutów, 2 szkoły zawodowe, 3 szkoły językowe, centrum badań naukowych, które mieszczą się w 7 kampusach na terenie historycznej  części Stambułu. Uczelnię FatihSultanMehmetVakif University wybrałam z bazy Erasmus+ naszej uczelni.

Turcja 2

Uniwersytet posiada jednostkę podobną do CJ Politechniki Opolskiej i wcześniej realizował wymianę z polskimi uczelniami. Prowadziłam już wcześniej warsztaty w tej uczelni i tej jednostce; teraz jednak było to zupełnie inne doświadczenie - zajęcia na wydziale Architektury i Budownictwa dla studentów i nauczycieli tejże katedry.Przygotowania do wyjazdu rozpoczęłam około 3  miesięcy wcześniejzapoznając się ze strukturą uczelni partnerskiej, wymieniając drogą mailową informacje i sugestie dotyczące realizacji przygotowanych przeze mnie tematów i warsztatów.

Turcja 3

Program pobytu obejmował szczegółowe zapoznanie się ze strukturą organizacyjną, wizytę w biurze współpracy z zagranicą, zwiedzanie wydziałów oraz biblioteki uczelnianej, przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, wymianę doświadczeń i rozmowy dotyczące ewentualnej dalszej współpracy.

Turcja 4

Stambuł jest miastem leżącym na granicy dwóch kontynentów-Europy i Azji; interkulturowość, w szerokim tego słowa znaczeniu, jest wszechobecna. Przejawia się to m. in. tym, że nauczanie w FatihSultanMehmetVakif University prowadzone jest w 3 językach: tureckim, angielskim i arabskim. Turcja to kraj silnie związany z obyczajami i religią muzułmańską. Studenci uczelni często ubrani byli w tradycyjne stroje. Kobiety, na przykład, nosiły charakterystyczne nakrycia głowy.

Turcja 5

Już na uniwersytecie dowiedziałam się, że jednostka współpracuje z wieloma krajami na świecie, a w ostatnich latach obserwuje się duży napływ studentów zagranicznych. Dlatego też uczelnia wdrożyła bardzo ciekawy system zapewniający intensywną naukę języka angielskiego. Założono, że kursy językowe muszą kończyć się egzaminem na poziomie co najmniej B2. Dalsza nauka na kierunku docelowym dla studentów zagranicznych (nie znających tureckiego lub arabskiego) prowadzona jest w j. angielskim.

Turcja 6

W czasie rozmów prowadzonych z kierownictwem i pracownikami jednostki językowej, największe zainteresowanie wywołał pomysł wymiany zarówno nauczycieli jak i studentów obu jednostek na okres dłuższy niż dotychczas praktykowany. Wymiana nauczycieli do takich jednostek umożliwiłaby rozwinięcie umiejętności współpracy w kontekście międzykulturowym, zainicjowałaby możliwość wdrożenia ewentualnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania jednostki, bardzo znacząco przyczyniłaby się do wzrostu efektów kształcenia oraz motywacji zarówno nauczycieli jak i studentów. Przyczyniłaby się do internacjonalizacji naszej jednostki.

Joanna Tokarska-Kozłowska

Centrum Językowe P.O.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej