CZCIONKA:
KONTRAST:

Za nami pierwszy etap  XXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych organizowanej corocznie przez Politechnikę Poznańską.

W dniu 13 stycznia 2023, pod patronatem Centrum Językowego w Politechnice Opolskiej,  do olimpiady przystąpiło 9 studentów naszej Uczelni studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Komisja pracowała pod przewodnictwem mgr Joanny Tokarskiej-Kozłowskiej, pełniącej funkcję koordynatora ds. Olimpiady ze strony Politechniki Opolskiej i mgr Bożeny Hordyńskiej.

Z przyjemnością notujemy, że Olimpiada Języka Angielskiego nadal cieszy się zainteresowaniem ze strony studentów, którzy maja możliwość sprawdzić swój poziom wiedzy z języka angielskiego. Warto dodać, że poziom olimpiady znacznie wykracza poza program nauki języka angielskiego w Centrum Językowym

Nasza Uczelnia może być dumna z ogólnopolskich laureatów we wcześniejszych latach.

Opracowała: mgr Bożena Hordyńska

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej