CZCIONKA:
KONTRAST:

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze letnim 2022/2023 r.

II etap odbędzie się 23 - 25 lutego 2023 r.

Studenci dokonują wyborów konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka. UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji. Zapisy odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Szczegółowe informacje na temat zapisów:

STUDIA I STOPNIA obecny I rok (1 sem.) - język obcy na I roku 2 sem. - kierunki:

  • Wydziału Ekonomii i Zarządzania: Zarządzanie - stacjonarne i niestacjonarne, Ekonomia - stacjonarne
  • Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii: Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne, Sport i Bezpieczeństwo - stacjonarne

STUDIA II STOPNIA:

  • Kierunek BUDOWNICTWO (niestacjonarne) - obecny I rok (1 sem.) - język obcy na I roku 2 sem.,
  • Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Zarządzanie logistyką (stacjonarne) - obecny I rok (2 sem.) - język obcy na II roku 3 sem.
  • Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Zarządzanie projektami (stacjonarne) - obecny I rok (2 sem.) - język obcy na II roku 3 sem.
  • Kierunek LOGISTYKA (stacjonarne) - obecny I rok (2 sem.) -  język obcy na II roku 3 sem.
  • Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA (stacjonarne) - obecny I rok (1 sem.) - język obcy na I roku 2 sem.,
  • Kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE (stacjonarne i niestacjonarne) - obecny I rok (1 sem.)  - język obcy na I roku 2 sem.,
  • Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (niestacjonarne) - obecny I rok (1 sem.)  - język obcy na I roku 2 sem.
Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej