CZCIONKA:
KONTRAST:

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2023/2024 r.

Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu podczas zapisów na lektoraty z języków obcych obowiązuje zapis §11, pkt. 7.:

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb

w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.

Zapisy są dwuetapowe.

I etap 29.05 - 18.06.2023, który odbywa się obecnie, w semestrze letnim 2022/23, ma na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru języka w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

II etapie, który odbędzie się 27 - 28 września 2023 r., studenci dokonują wyborów konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Szczegółowe informacje na temat zapisów:

STUDIA I STOPNIA obecny I rok (1 sem.) - język obcy na I roku 2 sem. - kierunki:

 • Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki: Logistyka - stacjonarne i niestacjonarne, Technologia żywności i żywienie człowieka, Zarządzanie i inżynieria produkcji - stacjonarne i niestacjonarne,
 • Wydziału Mechanicznego: Energetyka i inżynieria środowiska - stacjonarne
  i niestacjonarne
  , Wzornictwo przemysłowe – stacjonarne, Mechatronika - stacjonarne i niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn - stacjonarne
  i niestacjonarne
  ,
 • Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii: Fizjoterapia jednolite magisterskie – stacjonarne,
 • Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki: Automatyka i robotyka - stacjonarne i niestacjonarne, Elektronika i systemy komputerowe - stacjonarne, Elektrotechnika - stacjonarne i niestacjonarne, Informatyka - stacjonarne
  i niestacjonarne
  , Technologie energetyki odnawialnej - stacjonarne
  ,
 • Wydziału Budownictwa i Architektury: Architektura - stacjonarne, Budownictwo - stacjonarne i niestacjonarne,

I etap zapisów: 29.05 - 18.06.2023 - do wyboru:    Język angielski B2

Język angielski B2+

Język niemiecki B2

Język niemiecki B2+

II etap zapisów: 27 - 28 września 2023 - wybór grup zajęciowych.

STUDIA II STOPNIA:

Kierunek ARCHITEKTURA (stacjonarne) - obecny I rok (1 sem.) - język obcy na I roku 2 sem.,

Kierunek BUDOWNICTWO (stacjonarne) - obecny I rok (1 sem.) - język obcy na I roku 2 sem.,

Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (niestacjonarne) - obecny I rok (1 sem.) - język obcy na I roku 2 sem.

Kierunek EKONOMIA (stacjonarne i niestacjonarne) - obecny I rok (2 sem.) - język obcy na II roku 3 sem.,

Kierunek ZARZĄDZANIE  (stacjonarne i niestacjonarne) - obecny I rok (2 sem.) - język obcy na II roku 3 sem.,

Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (stacjonarne) - obecny I rok (1 sem.) - język obcy na I roku 2 sem.,

I etap zapisów: 29.05 - 18.06.2023 - do wyboru:

Język angielski B2+

Język niemiecki B2+

 

II etap zapisów: 27 - 28 września 2023 - wybór grup zajęciowych.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej