CZCIONKA:
KONTRAST:

Dnia 31.05.2023 Centrum Językowe Politechniki Opolskiej odwiedził Pan dr Mevlut Ellialti będący wykładowcą Szkoły Języków Obcych przy Uniwersytecie w Pamukkale (Turcja). Inspirujące zajęcia ze studentami Wydziałów Budownictwa i Architektury oraz Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii przeprowadzone zostały pod kątem zwrócenia uwagi uczestników na kwestie symboliki oraz wybranych komponentów procesu komunikacji werbalnej oraz pozawerbalnej w zaprezentowanych kontekstach sytuacyjnych.

Ellialti 1 bis

E 2

E 3

Serdecznie dziękujemy naszym studentom za aktywny udział w spotkaniach J

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej