CZCIONKA:
KONTRAST:

24.11.2023 roku odbyła się w Centrum Językowym VI edycja Konkursu Wiedzy o Polsce, w którym studenci zagraniczni odbywający na Politechnice Opolskiej studia w języku polskim mieli okazję sprawdzić swoje wiadomości o naszym kraju w formie zabawy i rywalizacji zarazem. Brało w nim udział 26 osób z czterech państw: Ukraina, Białoruś, Kazachstan i Kongo.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu jego uczestnicy rozwiązywali 100 zadań zgrupowanych w 10 kategoriach dotyczących realioznawstwa polskiego, czyli różnych aspektów wiedzy o Polsce. Stanowi ono integralny element nauki języka polskiego i na pewno znacznie ułatwia cudzoziemcom funkcjonowanie w polskiej rzeczywistości. W tym roku zakres tematyczny obejmował następujące dziedziny: miasta, województwa, literatura, historia, święta i obyczaje, pasma górskie, porty morskie, zabytki żydowskie, samochody i język PRL-u.

1

Pytania konkursowe daleko wybiegały poza wiadomości poznawane na obowiązkowych na I roku studiów dla wszystkich studentów zagranicznych zajęciach z języka polskiego. Była więc to znakomita okazja do samodzielnej pracy nad łączeniem i wzbogacaniem informacji z różnych dziedzin związanych z naszym krajem.

2

Nad regulaminowym przebiegiem konkursu czuwali poloniści Centrum Językowego mgr Jadwiga Rostecka-Berka i dr Bogusław Kubiak. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i bardzo miłą atmosferę, a laureatom gratulujemy sukcesu. Najlepszymi znawcami Polski w tym roku okazali się:

1) Roman Pylypyshyn, Ukraina, WEAiI, Informatyka, I rok, st. I st., 65 pkt

2) Damir Ohorodnik, Ukraina, WIPiL, Logistyka, I rok, st. I st., 56 pkt

3) Siamen Soltan, Białoruś, WEAiI, Informatyka, I rok, st. I st., 53 pkt

3 

Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe w postaci tabletów ufundowanych przez Panią Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki dr Anidę Stanik-Besler, której bardzo dziękujemy za ponowne wsparcie tego wydarzenia.

4

Wyniki pozostałych uczestników VI Konkursu Wiedzy o Polsce:

Lp.

Nr albumu

Liczba punktów

4

106195

51

5

105803

50

6

106254

45

7

105227

45

8

105608

44

9

104434

44

10

105755

43

11

105265

43

12

93573

43

13

106341

42

14

105270

41

15

105805

41

16

106233

40

17

106489

39

18

106231

39

19

105798

38

20

106234

35

21

105800

35

22

105776

34

23

105705

32

24

105756

31

25

106232

23

26

104438

23

5

Serdeczne zapraszamy naszych studentów zagranicznych do udziału w przyszłorocznej edycji Konkursu. Odkryje ona zapewne ponownie także te mniej znane fakty i ciekawostki o Polsce oraz zachęci do samodzielnego poznawania naszego kraju.

6

7

Przygotował:

dr Bogusław Kubiak

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej