CZCIONKA:
KONTRAST:

Zapraszamy studentów zagranicznych naszej uczelni odbywających studia w języku polskim na sprawdzenie swoich umiejętności na egzaminie próbnym PL-C1.

Uzyskanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej C1 umożliwia cudzoziemcowi ubieganie się o zwolnienie z opłat za studia.

Termin: 27.01.2024 (sobota) godz. 14.00-15.30

Miejsce: Centrum Językowe Politechniki Opolskiej, sala P6-103, ul. Prószkowska 76, budynek 6

Mail zgłoszeniowy należy wysłać na adres: b.kubiak@po.edu.pl, podając imię i nazwisko, rok, kierunek i stopień studiów.

Liczba miejsc ograniczona (26), o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej