CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Językowe już od kilkudziesięciu lat co roku przeprowadza bezpłatne pre-testy angielskich egzaminów FCE i CAE. Pozwalają one studentom i pracownikom naszej uczelni właściwie zdiagnozować swój poziom zaawansowania w tym języku przed przystąpieniem do egzaminów Cambridge English. Nasze pre-testy cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem i do każdej sesji przystępuje kilkadziesiąt osób, które planują uzyskanie tych prestiżowych certyfikatów.

                                                                                              Flaga

27.01.2024 roku odbył się także pierwszy egzamin próbny z języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości C1. Wzięło w nim udział 22 studentów z Ukrainy i Białorusi, którzy na naszej uczelni odbywają studia w języku polskim. Stanowił on skróconą symulację egzaminu organizowanego na tym poziomie przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Po jego zakończeniu każdy uczestnik otrzymał raport z uzyskanymi w poszczególnych częściach wynikami. Ich dokładna analiza umożliwia przyjęcie odpowiedniej strategii przygotowania się do egzaminu certyfikatowego. W przypadku poziomu C1 próg zaliczeniowy wyznaczony jest na osiągnięcie co najmniej 60% punktów z każdego modułu.

1

Wydawany bezterminowo certyfikat po zdaniu takiego egzaminu stanowi jedyny oficjalny dokument państwowy potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego na danym poziomie zaawansowania. Jest on niezbędny dla tych, którzy na przykład planują starać się o polskie obywatelstwo, chcieliby otrzymać kartę rezydenta UE lub zamierzają podjąć pracę w Polsce. Uzyskanie certyfikatu PL-C1 jest szczególnie ważne dla cudzoziemców odbywających w naszym kraju studia w języku polskim, gdyż uprawnia on do ubiegania się o zwolnienie z opłat za studia (Dz.U. 2023 poz. 742, art. 324).

2

Polskie egzaminy certyfikatowe organizowane od 2004 roku są oparte na jednolitych europejskich standardach wymagań zgodnych z zaleceniami Rady Europy Unii Europejskiej. Mogą przystąpić do nich wszyscy cudzoziemcy oraz obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani oficjalnym udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim. Dokładne informacje o polskich egzaminach certyfikatowych (terminy, ceny, ośrodki egzaminacyjne, materiały do przygotowania itp.) można znaleźć na stronie: https://certyfikatpolski.pl/

3

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej sesji egzaminu próbnego PL-C1. Na kolejne sprawdzenie swojej biegłości w języku polskim na tym poziomie zaawansowania zapraszamy w przyszłym roku.

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej