CZCIONKA:
KONTRAST:

Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat
w semestrze letnim 2023/2024r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązują następujące zasady zapisów na lektoraty z języków obcych.

  • 11, pkt. 7.: Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.

Zapisy są dwu etapowe. I etap, który odbył się w semestrze zimowym 2023/2024, miał na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat z jakiego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru na lektorat w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

II etap odbędzie się od 20 do 22 lutego 2024 r., studenci dokonują wyborów konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup,
w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Szczegółowe informacje na temat zapisów w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

KIERUNKI: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, ekonomia, zarządzanie, dietetyka i jakość żywności - obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku (2 sem.)

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

KIERUNKI: dietetyka i jakość żywności, zarządzanie - obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku (2 sem.)

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE:

KIERUNKI:

wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na
I roku 2 sem.

logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji - obecny I rok (2 sem.) język obcy na II roku (3 sem.)

STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE:

KIERUNKI:

budownictwo – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na II roku (2 sem.),

mechanika i budowa maszyn – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na II roku (2 sem.)

 

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej