Strona głównaRelacja z wyjazdu do Mołdawii w ramach programu Erasmus+ for Staff

Kolejnym, bardzo interesującym wyjazdem w ramach programu Erasmus+ for Staff okazała się Republika Mołdawii, dokąd udaliśmy się w połowie kwietnia. Mołdawia to państwo europejskie, które częściowo leży na terenach historycznej Besarabii oraz na lewym brzegu rzeki Dniestr. Jednak finalnie naszym celem stała się Gagauzja ze stolicą w niespełna dwudziestotysięcznym mieście Komrat. Terytorium Autonomiczne Gagauzji to chyba zupełnie nieznany dla nas obszar w tej części Europy, który znajduje się w południowej części państwa mołdawskiego.

Mieliśmy niepowtarzalną okazję poznać Gagauzów, rdzenną ludność tego regionu (prawosławnych chrześcijan), posługujących się językiem gagauskim (z grupy języków tureckich), a także językiem rosyjskim jako językiem oficjalnym – niezwykle sympatycznych, przyjaznych, bardzo gościnnych i ogromnie dumnych z wywalczonej na początku lat 90-ch XX wieku autonomii.

Po przyjeździe popularną „marszrutką” (czyli busem) ze stolicy Mołdawii Kiszyniowa do Komratu i po krótkim odpoczynku, udaliśmy się na uniwersytet, który jest „oczkiem w głowie” i wielką chlubą całej gagauskiej społeczności. Komracki Państwowy Uniwersytet i Politechnika Opolska od kilku lat współpracują w ramach programu Erasmus+. Spotkaliśmy się z Panią Prorektor ds. naukowych i współpracy zagranicznej prof. Tatianą Iwanowną Rakovczeną, która z dużym zainteresowaniem i przychylnością odniosła się do naszego przyjazdu i możliwości kontynuowania współpracy między naszymi uczelniami. Pani Profesor oprowadziła nas po nowej i starej części uniwersytetu. Dowiedzieliśmy się m.in., iż Komracki Uniwersytet jest młodą uczelnią, powstał 1991 r. w wyniku ogromnego zaangażowania nie tylko miejscowych władz samorządowych ale i całego gagauskiego społeczeństwa. Gagauzi bardzo się starają, aby ich uczelnia stale wspaniale się rozwijała i była dla nich dumą. Na uniwersytecie powstały cztery fakultety: rolniczo-technologiczny, kultury narodowej, ekonomiczny i prawniczy. Podczas bardzo ciekawej rozmowy wyraźnie dało się odczuć, jak bardzo ważny dla Gagauzów jest ich region, ich mała ojczyzna, jak bardzo starają się zachować i rozwijać język gagauski, literaturę gagauską i własne tradycje.

Czytaj więcej...

Znowu "z tarczą" z Poznania - mamy kolejnego LAUREATA jubileuszowej XX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych.

W dniach 10 i 11 maja 2019 r. odbył się finał XX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych. W pierwszym etapie, który odbywał się w jednostkach macierzystych, wzięło udział 394 studentów. Do II etapu Olimpiady zakwalifikowało się 197 studentów z 17 uczelni z całej Polski. Do Poznania, gdzie odbył się drugi etap, przyjechało 113 osób.

Etap finałowy składał się z następujących części:

  1. Eliminacje pisemne: piątek, 10.05.2019 r.
  2. Eliminacje ustne: piątek, 10.05.2019 r.
  3. Prezentacje: sobota, 11.05.2019 r.

Podczas sobotnich uroczystości finałowych 10 najlepszych studentów przedstawiło swoją prezentację multimedialną na jeden z poniższych tematów:

        

"Some people don’t like change, but you need to embrace change if the alternative is disaster."

Elon Musk

 

lub

 

"Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving."

Albert Einstein

 

         Po podsumowaniu wszystkich punktów Komisja Oceniająca (w składzie: reprezentanci-wykładowcy i nauczyciele wyższych uczelni technicznych (13),oraz zaproszonych gości - Honorowy konsul Wielkiej Brytanii - p. Włodzimierz Walkowiak, Honorowy konsul Irlandii - p. Artur Sikora, Patronat miasta Poznań i przedstawiciele władz uczelni oraz sponsorów), wyłoniła 10 laureatów, którzy otrzymali szereg atrakcyjnych nagród oraz dyplomy.

   Naszą uczelnię reprezentowało 5 finalistów, plasując się bardzo wysoko na liście:

 

1. Radosław Kisała, liczba punktów 303,LAUREAT – 9 Miejsce w Polsce!

 

2.Torianyk Oleksandr, został wyróżniony jako najmłodszy uczestnik olimpiady

 

3. Siwik Sebastian   

 

4. Sargulak Mateusz 

 

5.Pogrzeba Adrian

 

 

Wszyscy wyżej wymienieni są studentami WEAiI kierunku INFORMATYKA.

 

Czytaj więcej...

Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych

Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2019/2020r.

Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów od tego semestru obowiązują nowe zasady zapisów na lektoraty z języków obcych.

§11, pkt. 7.: Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu. 

Zapisy są dwuetapowe. I etap, który odbywa się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, ma na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat z jakiego języka student chce uczęszczać. 

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru na lektorat w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji. 

W II etapie, który odbywa się w semestrze, w którym będzie odbywał się lektorat, studenci dokonują wyborów już konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

Czytaj więcej...

Ruszyły zapisy na egzamin BULATS

W dniach 22.05 - 31.05.2019 można zapisywać się na egzamin BULATS. Koszt to 190 zł. Szczegóły dotyczące certyfikatu i egzaminu BULATS.

Zapisy odbywają się za pomocą formularza online, dostępnego poniżej:

Czytaj więcej...

Znowu Turcja! ? Z sentymentu? Pewnie też…

Przede wszystkim z powodu bardzo sprawnej organizacji, w każdym aspekcie.

Pamukkale University to świetne miejsce na wymianę nauczycieli i studentów. Miejsce, gdzie miałam przyjemność przebywać, odbywając zarówno zajęcia dydaktyczne jak i uczestnicząc w międzynarodowej konferencji dydaktyczno-naukowej – 9th University Staff Mobility Week, w dniach 1-5.04.2019.

Oprócz godzin dydaktycznych konferencja obejmowała liczne wykłady, warsztaty, wizyty w różnych instytucjach i wydziałach uniwersytetu. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele i przedstawiciele biur Erasmus + z 44 uniwersytetów z 20 krajów. Jeden z dni był również przeznaczony na prezentację swojej uczelni. Bardzo duże zainteresowanie naszą uczelnią było ze strony Centrum Języków Obcych, jak i z wydziału Filologii, Turystyki i Rekreacji, Budownictwa i Architektury.

Biuro Erasmus + i Pamukkale University zorganizowało nam również 2 wycieczki fakultatywne – Pamukkale+ Stare Miasto+ Efez.

Czytaj więcej...

Życzenia Wielkanocne

wielkanoc

 

Ciepłych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości,
obfitujących we wzajemną życzliwość,
a także radosnych spotkań w gronie najbliższych przy wielkanocnym stole.
 
 

                                     Kierownictwo Studium Języków Obcych                      

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

Trzecia sesja Goethe-Test PRO odbędzie się w piątek 5.04.2019 r. o godzinie 8.30 w sali P6-215.

Przed zapisaniem się proszę przeczytać informacje o teście oraz Regulamin/ Prüfungsordnung/: https://www.goethe.de/ins/pl/de/sta/war/prf/bulats.html

Proszę zapoznać się tam również z bezpłatną wersją demonstracyjną testu/ Demo-Version.

Zapisy odbywają się elektronicznie do 28.03.2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Po zakończeniu zapisów proszę czekać na mail z dalszymi informacjami dot. numeru konta, rejestracji na platformie Instytutu Goethego itd. Koszt egzaminu wynosi 240 PLN.

Zapisy zostały zakończone!

Informacji udziela mgr Kerstin Szteliga (k.szteliga@po.opole.pl).

I etap konkursu „Austria – kraj i mieszkańcy”

12.03.2019 odbył się w Studium Języków Obcych I etap XXII ogólnopolskiego konkursu „Austria – kraj i mieszkańcy”, który w ramach 19. Wiosny Austriackiej organizuje Biblioteka Austriacka w Opolu. Wzięło w nim udział 16 studentów z różnych wydziałów naszej Uczelni, także studenci zagraniczni z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu, którzy studiują w języku polskim. Nad prawidłowym przebiegiem tej części współzawodnictwa czuwali mgr Kerstin Szteliga, Kierownik Zespołu Języka Niemieckiego oraz dr Bogusław Kubiak, koordynator konkursu.

Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 40 pytań podzielonych na cztery kategorie tematyczne (po 10 zagadnień w każdej): Historia i Polityka, Geografia i Gospodarka, Osobowości i Osobliwości oraz Kultura i Sztuka. Tak rozległy zakres wymagań może przerażać, ale dużym ułatwieniem jest fakt, że cały konkurs odbywa się w języku polskim. Choć w Austrii mówi się oczywiście w języku niemieckim (dokładniej w jego odmianie zwanej Österreichisch), to tym razem jego znajomość nie była wymagana i każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę o tym kraju. Najlepsi zostaną zaproszeni do finału, w którym walka toczyć się będzie o weekendową wycieczkę do Wiednia oraz tablety. Mamy nadzieję, że nie zabraknie w nim także naszych studentów.

Czytaj więcej...

  

 

 

Logo GTP

  

Prep centre logo RGB

sermo-logo-nowe