CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej

wtorek, czerwiec 04, 2024 106

Przypominamy o trwających zapisach w systemie USOSweb, kierowanych do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2024/2025 r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu podczas zapisów na lektoraty z języków obcych obowiązuje przytoczony poniżej zapis §11, pkt. 7.:

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.

 

Zapisy są dwuetapowe.

I etap 27.05 – 13.06.2024, który odbywa się obecnie, w semestrze letnim 2023/24, ma na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru języka w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

II etapie, który odbędzie się 25 – 26 września 2024 r., studenci dokonują wyborów konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb (sekcja "Kalendarz rejestracji").

niedziela, czerwiec 02, 2024 83

Dlaczego warto brać udział w olimpiadach językowych?

16.05.2024 roku odbył się w Centrum Językowym I Etap XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych. Organizatorem wydarzenia jest Sekcja Języka Niemieckiego Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Konkurs przebiega dwuetapowo: eliminacje ogólnopolskie w formie sprawdzianu pisemnego oraz część finałowa, która składa się z testu i prezentacji.

niedziela, czerwiec 02, 2024 154

W dniach 27-28.05.2024 gościliśmy w Centrum Językowym naszej uczelni Panią Prof. Ozlem Akyolz, wykładowcę języka angielskiego w Pamukkale University w Dinizli w Turcji, naszej zaprzyjaźnionej uczelni. 

Media społecznościowe Centrum Językowego Politechniki Opolskiej